Nieuws & Concerten

Er is een prachtige nieuwe DVD/CD uitgebracht over het Van Hagerbeer/Schnitger -orgel in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar

meer informatie >>>>>>>>

Rondom Bach 2013/14 

Cantates, kamermuziek en orgelwerken van

Johann Sebastian Bach

Drie zaterdagmiddagconcerten, toegang vrij >>>>>>
Orgelfestival Holland 2013

21 - 29 juni 2013

Orgelfestival Holland wordt om de twee jaar gehouden en bestaat uit een internationaal orgelconcours, een orgelacademie en een serie concerten , waaronder een Jeugdconcert, voor en door de jeugd en een Dance van jonge dansers op muziek van het Hagerbeer/Schnitger orgel.

Hoofdthema van het festival in 2013 is:

BACH UNLIMITED

                                               LEES MEER >>>>>>>>>

ALKMAAR ORGELSTAD

is de officiële website van de Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours.

 

Doelstelling van de stichting is het om muzikale evenementen te organiseren waaraan de naam Schnitger verbonden is en om het historisch orgelbezit in de stad Alkmaar in nationaal en internationaal opzicht onder de publieke aandacht te brengen. Het belangrijkste evenement daarbij is het "Orgelfestival Holland", dat in de oneven jaren wordt georganiseerd en naast een serie concerten uit een internationaal orgelconcours en een orgelacademie  bestaat.  

ECHO heeft, in samenwerking met uitgeverij Doblinger, een boekwerk uitgeven met 11 nieuwe orgelcomposities. Iedere ECHO-stad heeft hieraan een compositie bijgedragen die speciaal geschreven werd voor een van de bijzondere historische orgels van die stad.

meer informatie over ECHO >>>

De orgelmuziek die op deze internetsite is te horen is afkomstig van CD-opname die van de verschillende orgels is gemaakt ..>>>

 

De Stichting Vrienden van het Orgel organiseert jaarlijks  een groot aantal activiteiten waaronder een compositie wedstrijd voor het Van Covelens-orgel. >>>

Is ‘Schnitger’ een oudheidkundig genootschap?

 

Inderdaad zet de Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours zich in voor ‘het behoud van Nederlands cultureel erfgoed’, en de beide historische orgels in de Grote Sint Laurenskerk zouden niet misstaan als collegestof voor de leerstoel ‘Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen’ die in 1991 aan de Universiteit van Amsterdam is ingesteld vanuit de doelstellingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap.

 

Maar de Schnitger-stichting is zich ervan bewust dat het bij genoemde orgels niet gaat om voorwerpen zonder meer, maar dat deze in de meest letterlijke zin geluidsdragers zijn, en wel dragers van een historisch geluid. Wanneer een orgelregister is uitgetrokken en een toets wordt ingedrukt klinkt een toon zoals die ook is gehoord door mensen van eeuwen terug. Als een akoestische tijdmachine brengt het kleine Van Covelens-orgel ons terug naar het jaar 1511, terwijl het grote Van Hagerbeer/Schnitger-orgel ons in direct contact brengt met klanken uit de zeventiende eeuw. Het rijke palet aan klankkleuren en de oogstrelende orgelmeubels zijn gehoord en gezien door vele generaties vóór ons.

 

Tegelijkertijd wil ‘Schnitger’ verder gaan dan het conserveren van oudheidkundige klankmonumenten. De stichting realiseert zich terdege dat het hier om muziekinstrumenten gaat, instrumenten die ook in het muziekleven van de eenentwintigste eeuw een belangrijke rol kunnen en moeten spelen. Ze wil daarbij niet alleen historisch repertoire stijlgetrouw laten klinken maar stimuleert ook eigentijdse muziek in de vorm van nieuwe composities en hedendaagse improvisatie.

 

Met de orgels in de Alkmaarse Grote Sint Laurenskerk reiken voorwerpen met een oudheidkundige status en de muzikale werkelijkheid van vandaag elkaar de hand.

 

 
 
Copyright Schnitger © 2006