Vrienden van het Orgel

De Alkmaarse Stichting Vrienden van het Orgel is opgericht in 1956. Haar doel is mensen blijvend te interesseren voor het orgel en zijn boeiende cultuur. Hoewel de ontkerkelijking misschien een bedreiging is, bloeit de orgelcultuur nog altijd. De restauratie van de beide fraaie orgels in de Grote Kerk van Alkmaar is daarvan een duidelijke illustratie.

 

Het orgelpubliek is echter niet omvangrijk en bovendien nog in verschillende – elkaar soms uitsluitende - subculturele stromingen verdeeld. De stichting ontleent daaraan de opdracht meer mensen voor het orgel te interesseren èn een brugfunctie te vervullen tussen die verschillende stromingen.

 

De ontkerkelijking verdringt de liturgische rol van het orgel. De toekomst van het orgel en zijn cultuur is daarom gebaat bij een proces van emancipatie, zodat het een volwaardige plaats in het concertleven verwerft en tot klinken gebracht wordt bij allerlei gebeurtenissen, zoals recepties, herdenkingen, officiële bijeenkomsten en dergelijke. De stichting steunt het orgel in dat emancipatiestreven.

 

Bestuurssamenstelling

 

Zoals eerder aangekondigd hebben de heren J. Van der Baan en F. van Bochove hun functie per eind 2011 neergelegd. Wij zijn hen beiden zeer erkentelijk voor hun inzet voor en hun bijdragen aan de activiteiten van onze stichting. Toegetreden tot het bestuur zijn onze donateurs, de heren P. Kramer (Heerhugowaard) en

Th. Van der Kaa (Bergen NH). De heer Schötker is dit jaar nog actief  met het organiseren van de najaarsexcursie en werkt tegelijkertijd de heer Th. van der Kaa in die deze taak van hem zal overnemen. Als e.e.a rond is zal ook de heer Schötker aftreden.

De Bestuurssamenstelling per 1 januari 2012 is daarmede als volgt

 

J.Visser (voorzitter, Heiloo)
P.S. Buren (secretaris, Oudorp NH)
J.I.J. Nachbar (penningmeester, Oudorp NH)
P. Kramer (heerhugowaard)

Th. Van der Kaa (Bergen NH)

Mw E. Hoorn (Alkmaar)
J. Zwart (Alkmaar)

 

 
 
Copyright Schnitger © 2006