Alkmaar Orgelstad is de officiŽle website van de Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours.

Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours

De stichting heeft als doel om jonge organisten in aanraking te laten komen met de wereldberoemde orgels van de Grote St. Laurenskerk van Alkmaar en hun een podium te bieden.

 

In de opzet van Concours en Academie  tijdens het festival vormen het Van Covelens-orgel (1511) en het grote Van Hagerbeer/Schnitger-orgel (1646/1725) het ijkpunt voor de interpretatie. Met hun sublieme klankkarakter en fraaie uiterlijk vervullen de Alkmaarse orgels een voortrekkersrol bij het doorgeven van de orgelcultuur. Deze instrumenten optimaal tot klinken te laten brengen vormt de grote uitdaging van ons festival. Het internationale jury/docentencorps vervult in dit leerproces van interpretatie een bemiddelende en stimulerende rol.


Het is een speerpunt in het beleid van onze Stichting om "ongehoorde" combinaties en nieuwe muziek voor deze oude orgels te programeren teneinde een nieuw publiek te bereiken. 

Met gerichte compositieopdrachten en combinaties van orgel met koor, orkest of elektronica wordt gewerkt aan het verbreden van de orgelcultuur.

 

Tenslotte ziet de stichting het als taak om het historisch orgelbezit en met name de orgels van de Grote Sint Laurenskerk op een bredere manier dan gebruikelijk onder de aandacht van het publiek te brengen, zowel regionaal als Europees en een podium te verlenen aan jonge professionele organisten.

       
       
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:      
       
Adri Steenhoek voorzitter    
Erica Hoorn secretaris    
Dietrik Emmens penningmeester    
DaniŽl van Horssen bestuurslid    
Gea Schilte bestuurslid    
Johan Knibbe bestuurslid    
       
  Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning.    
       
De artistieke commissie bestaat uit:      
       
Pieter van Dijk Stadsorganist van Alkmaar en docent aan de conservatoria van Amsterdam en Hamburg    
Otto de Jong Dirigent van het Regionaal Jeugd Orkest Artiance    
Frank van Wijk                      Organist te Alkmaar en Bergen (N-H)    
       
       

Comitť van Aanbeveling

De Stichting kan rekenen op de steun van prominente vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en de wereld van de muziek. Zij vormen het comitť van aanbeveling, dat thans als volgt is samengesteld:

Piet Bruinooge Burgemeester van Alkmaar
Michel Dispa Adjunct directeur Conservatorium van Amsterdam
Bernard Foccroule                       Artistiek Directeur Festival d'Aix en Provence, voormalig intendant Opera de Munt in Brussel
Piet Kee Oud-Stadsorganist van Haarlem
Harry van de Kuijt Voorzitter Stichting Vrienden van de Grote St. Laurenskerk
Christo Lelie Organist en muziekjournalist Dagblad Trouw
Andrea Marcon Dirigent Venice Baroque Orchestra
Martijn Sanders Voormalig directeur Concertgebouw Amsterdam
Leen Spaans Voormalig voorzitter Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours en voorzitter Historische Vereniging Alkmaar
Jos van Veldhoven Dirigent en artisitiek directeur Nederlandse Bach Vereniging
Het adres van het secretariaat

Het adres van het secretariaat is:

Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours

p/a E. Hoorn

Clarissenbuurt 9

1811 GB Alkmaar

 

Mocht u ontact op willen nemen met een van de leden van het bestuur of artistieke commissie dan verzoeken wij hiervoor onze contactpagina te gebruiken.

De Stichting Internationaal Schnitger Orgelconcours is opgericht op 27 maart 1991 en heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Conform de doelstelling wordt in de maand juni 2013 weer het "Orgelfestival Holland" georganiseerd. Dit is inmiddels de 10de  versie voor het Concours en de 12de versie voor de Academie. In de jaren 1993-1997 werd n.l. het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel gerestaureerd en heeft er destijds geen orgelconcours plaats gevonden maar werd wel een concertserie en een Academie gegeven.

 

Een verslag van het laatste "Orgelfestival Holland" kunt u hier downloaden

Het FinanciŽle verslag van de Stichting kunt u hier downloaden (pdf)

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer S41240666 en is gerangschikt onder de rechtspersonen als bedoeld in art. 24, 4e lid van de successiewet en kan dien ten gevolge giften ontvangen die voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn.

 
 
Copyright Schnitger © 2006