Publicatie

Portret van Gerardus Havingha

In 2003 was het 250 jaar geleden dat de Alkmaarse stadsorganist en klokkenist Gerhardus Havingha overleed. Ter gelegenheid daarvan schreef organist Frank van Wijk in opdracht van de Stichting Vrienden van het Orgel te Alkmaar een publicatie over het leven en werk van deze befaamde musicus. Het archiefonderzoek dat hij hiervoor verrichtte bracht enkele verrassende nieuwe feiten aan het licht, ondermeer ten aanzien van de stemming van het vermaarde Van Hagerbeer/Schnitger-orgel in de Grote St. Laurenskerk, dat Schnitger op instigatie van Havingha vernieuwde. Ook de orgelstrijd die rond deze vernieuwing losbarstte en de gevolgen daarvan komen uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt het levendige muziekleven van een Hollandse provinciestad in de 18e eeuw in beeld gebracht alsmede de spilfunctie die de stadsorganist/klokkenist daarin vervulde. Het geheel is rijk geïllustreerd met historisch beeldmateriaal, voor een belangrijk deel afkomstig uit het Regionaal Archief Alkmaar.
 
Colofon:
Aantal pagina's: 62
Prijs: Euro 6,50 (excl. € 3,50 verzendkosten)
Auteur: Frank van Wijk
Uitgave: Stichting Vrienden van het Orgel te Alkmaar (2003)
Druk: Drukkerij Ter Burg, Alkmaar
ISBN: 90-70655-37-3

Bestellen

Terug naar "Publicaties & CD's"

 
 
Copyright Schnitger © 2006